Načítání obsahu...

Zpracování osobních údajů

Dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona 101/2000sb., a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

Provozovatel těchto webových stránek zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu:


Fyzická osoba: titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa

Právnická osoba: název firmy, fakturační adresa firmy, IČO, DIČ, dodací adresa firmy, telefonní číslo, emailová adresa.

Účel zpracování: vystavení daňového dokladu, kontakt se zákazníkem, plnění smlouvy.

Účel zpracování Vašich osobních údajů:

 1. Osobní údaje zpracováváme za účelem dalších kontaktů se zákazníkem, plnění smluv, nebo zařazení do našich výběrových řízení.
 2. Souhlas poskytnutý pro naše účely je dobrovolný. Je však důležitý k tomu, abychom s Vámi mohli dále komunikovat ve Vašich záležitostech. Bez takto poskytnutého souhlasu vám individuální nabídky produktů a služeb, včetně zařazení do našich výběrových řízení, nemůžeme poskytovat.
 3. Zdroj vašich osobních údajů: Osobní údaje, které se Vás týkají, získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje jste zadali na prostřednictvím našeho webu. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně k účelům, na které jste dali svolení /viz odstavec 1/.

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně k účelům, na které jste dali svolení /viz odstavec 1/.

Doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje zpracovávány:

Po dobu nezbytně nutnou. V případě výběrového řízení na volnou pracovní pozici po dobu specifikovaného výběrového řízení, a poté ještě po dobu 3 měsíců po skončen výběrového řízení na danou pozici.

To platí, pokud není dáno jinak obecně závaznými právními předpisy, ze kterých vyplývá jiná zákonná povinnost.

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o těchto svých zákonných právech:

Za podmínek, uvedených v článcích 15 až 22 Směrnice GDPR máte právo, jako subjekt údajů:

 • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním informacím za účelem zjištění, zdali a jak jsou
 • Vaše osobní informace Správcem zpracovávány.
 • požádat o kopie námi uchovávaných Vašich osobních údajů
 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů
 • požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud pominul účel jejich zpracování
 • můžete kdykoliv, i během námi určené doby pro uchování Vašich osobních údajů, požádat o výmaz Vašich osobních údajů
 • můžete požádat o omezení našeho zpracovávání Vašich osobních údajů
 • výše uvedený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat
 • máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojně napsaném a čitelném formátu
 • správce Vašich osobních údajů nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. Dotaz či požadavek můžete vznést na kontaktní adresu správce Vašich osobních údajů ve společnosti Global Clima s.r.o. info@globalclima.cz